Lista osób odpowiedzialnych
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2014 06:20

Lista osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kościoła podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartek każdego tygodnia od 5.VI.2014 r.

Godz.   9.00  -  10.00  -  Danuta Pawłowska

Godz. 10.00 -   11.00  -  Jerzy Radzki

Godz. 11.00  -  12.00  -  Kazimiera Milaniuk i Jadwiga Dalka

Godz. 12.00  -  13.00  -  Maria Anuszek i Marek Krystkiewicz

Godz. 13.00  - 14.00  -   Teresa Sulwirska i Konstanty Pogorzelski

Godz. 14.00  -  15.00  -  Teresa Wiśniewska

Godz. 15.00  -  16.00  -  Ewa Kołakowska i Tomasz Pawlicki

Godz. 16.00  -  17.00  - Siostry Misjonarki Świętej Rodziny

Godz. 17.00  -  18.00  -  Helena Rudzińska i Urszula Kwiatkowska

Mława, dnia 26.VI.2014 r.

 
Bieg uliczny
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2014 06:18

W dniu 25 czerwca odbył się II Bieg Uliczny im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Sługi Bożego, Mławianina, człowieka wielkiej troski o wychowanie młodych do świętości. Organizatorem była Parafia św. Stanisława BM i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bieg stawiał sobie za cel propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, integracji poprzez sport i promowanie rodzinnych form spędzania wolnego czasu.

Proboszcz parafii ks. dr Ryszard Kamiński powitał uczestników, przedstawił sylwetkę o. Bernarda i dokonał oficjalnego otwarcia Biegu.

Ze względu na bezpieczeństwo i dostosowując kategorie do ilości uczestników odbyło się 11 biegów. Najliczniej zgromadzona grupa przedszkolna, biegnąca z rodzicami, została podzielona na dwie grupy - dziewczęta i chłopców. Klasy I zostały podzielone również na kategorię dziewcząt i chłopców. W kategorii klas II i III dziewczęta i chłopcy biegli razem. Dystans dla przedszkoli i klas I - III wynosił 200 metrów.

Dystans 600 metrów mieli do przebiegnięcia uczestnicy 3 kolejnych biegów: kl. IV (dziewczęta i chłopcy), klasy V - VI (dziewczęta i chłopcy) oraz młodzież gimnazjalna (dziewczęta ). Chłopcy z klas gimnazjalnych biegli na 1200 metrów, podobnie jak w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Bieg zgromadził 280 młodych uczestników i liczną widownię. Wszyscy przedszkolacy i uczniowie klas I-III otrzymali medale i słodkie upominki. Dla trzech najszybszych uczestników wszystkich kategorii przygotowano medale i dyplomy.

Puchary za liczne grono uczestników odebrały Miejskie Przedszkola Samorządowe Nr 1, Nr 3 i Nr 4. W kategorii szkół podstawowych SP nr 7 a w kategorii gimnazjów Gimnazjum Nr 1.

Ksiądz Proboszcz pogratulował wszystkim zawodnikom. Podkreślił znaczenie wypoczynku, rekreacji i czasu wspólnie spędzanego przez rodziny, propagowanego także przez Kościół. Podziękował Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mławie i nauczycielom wychowania fizycznego zaangażowanym w przygotowania i prowadzenie Biegu; odpowiedzialnej  za bezpieczeństwo uczestników policji i straży miejskiej, uczniom Akademickiego Centrum Kształcenia, służbie medycznej, hurtowni Duet (słodycze) oraz przybyłym na Bieg przedstawicielom władz samorządowych Miasta Mławy w osobach pana Burmistrza, Skarbnika i Przewodniczącego Rady Miasta.

 
Liderzy bierzmowania
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 czerwca 2014 06:15

Z racji 10 letniej pracy z młodzieżą liderzy bierzmowania byli 22 czerwca 2014 r. z ks. proboszczem nad jeziorem Omulew w Wyknie i nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie. Liderzy bezinteresownie uczestniczą w przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania. Z grupami młodzieży spotykają się raz w miesiącu, wprowadzając młodych w życie naszej parafii i całego Kościoła. Liderzy zwiedzili ścieżkę edukacyjną z zabytkowymi dębami, wypoczywali w ośrodku Gawra, odbyli rejs spacerowy na Jeziorem Drwęckim. Zwiedzali też nowo urządzone otoczenie tego jeziora. Wyjazd był formą podziękowania za zaangażowanie w życie parafii, służył też dalszej integracji tej grupy.