Duszpasterze

Proboszcz parafii:

Ks. Kanonik dr Ryszard Kamiński (od roku 2001)

Wikariusze parafii:

  • Ks. mgr Rafał Kabelis (od roku 2016)
  • Ks. mgr Tomasz Kolczyński (od roku 2014)
  • Ks. mgr Wojciech Kruszewski (od roku 2014)

Księża seniorzy:

  • Ks. Kanonik Hieronim Góralski
  • Ks. Stanisław Kamionowski