Biblioteka parafialna

Szerzeniu oświaty wśród parafian mławskich służyła przez wiele lat biblioteka parafialna. Jej początki sięgają XVI w. i są ściśle związane z działalnością szkoły parafialnej. W 1598 roku była to jedna z bogatszych bibliotek, posiadająca ponad 30 tytułów. Były to głównie książki zgromadzone po kaznodziei Albercie z Brześcia. Niestety cały księgozbiór uległ zniszczeniu w XVII w., najprawdopodobniej w czasie II wojny północnej. Spłonęły wtedy również księgi metrykalne prowadzone od 1579 r. Nowy księgozbiór zaczęli gromadzić księża misjonarze. Właśnie oni w budynku szkolnym na piętrze umieścili bibliotekę. Posiadała ona około 1500 woluminów. Potwierdzają to akta wizytacyjne z lat dwudziestych XIX w., które wspominają o "pokaźnej bibliotece, w której książki są utrzymane w przyzwoitym porządku". Książki te, wraz z książkami po ks. Lipce z Wyszyn i ks. Krajewskim z Wólki uległy rozproszeniu i zniszczeniu po II wojnie światowej. Kilka pozycji w 1991 r. zostało przekazanych do biblioteki seminaryjnej w Płocku. Obecnie dzięki życzliwości Księdza Proboszcza biblioteka otrzymuje lokal wyposażony w regały, stół i krzesła. Również na polecenie Księdza Proboszcza biblioteka otrzymuje stempel i karty biblioteki, oraz gablotę gdzie zostaje umieszczona gazetka informacyjna.Księgozbiór biblioteki parafialnej

Księga inwentarzowa księgozbioru podzielona jest według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej FID 667


Działy:

1. Dział ogólny

2. Filozofia

3. Religia, Teologia, Religioznawstwo

4. Nauki społeczne, Prawo

5. Jan Paweł II

6. Matematyka, nauki przyrodnicze

7. Nauki stosowane, Medycyna, Nauki Techniczne, Rolnictwo

8. Sztuka, Rozrywka, Sport

9. Językoznawstwo, Nauki o lit., Literatura Piękna

10. Archeologia, Prehistoria, Geografia, Biografie, Historia

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 15:00 - 17:00

Czwartek 15:00 - 17:00