Akcja Katolicka

Koło Parafialne Akcji Katolickiej przy parafii Świętej Trójcy powstało dnia 5 czerwca 1996 r. przy dużym zaangażowaniem ks. prałata. Sławomira Malinowskiego. W początkach swego istnienia koło liczyło ponad 80 członków. Powołano wtedy 4 komisje statutowe Koła.

Komisja ds. kultu - jej zadaniem jest oprawa liturgiczna nabożeństw, dekoracja kościoła, informacje o życiu wspólnoty (gablota informacyjna) itp.
Komisja charytatywna - ma na celu pomoc rodzinom wielodzietnym, bezrobotnym, rencistom, osobom samotnym, chorym, rodzinom alkoholików itp.
Komisja ds. administracji - zajmuje się współpracą z Księdzem Proboszczem w sprawach remontów kościołów i kaplic w parafii, wykorzystywaniem budynków parafialnych i ich otoczeniem, cmentarzem parafialnym itp. 
Komisja ds. Edukacji i Wychowania - współpracuje w prowadzeniu katechez oraz promuje wychowanie przez sport. Bierze udział w pielgrzymkach, w spotkaniach modlitewnych. Organizuje wycieczki na łono natury, itp.
Pierwszym prezesem Koła Akcji Katolickiej w parafii Św. Trójcy w Mławie wybrany został Lech Szpręgiel i pełnił tę funkcję od roku 1999. Po zakończonej kadencji nadal czynnie i z oddaniem działa w Kole Parafialnym.
Od roku 1999r. prezesem Koła II kadencji i III był Stanisław Bryks. Obecnie prezesem Koła jest Wiesław Chmielewski.
Działanie naszej wspólnoty polega zasadniczo na dwóch płaszczyznach, w wymiarze duchowym, modlitewnym oraz w wymiarze materialno - fizycznym. Do pierwszego możemy zaliczyć m.in.: comiesięczną Mszę Św., specjalne nabożeństwa dla członków Akcji Katolickiej, adoracje w kościele, udział w procesjach, itp. Stałymi punktami w planach Akcji Katolickiej są wyjazdy do Sanktuariów i miejsc Świętych. Są to tylko niektóre z wielu punktów naszej działalności.
Dużym naszym osiągnięciem była pomoc w organizacji, a także przeprowadzenie transmisji spotkania modlitewnego z Radiem Maryja w dniu 5 lutego 2001 r. Były to niezapomniane przeżycia dla całego naszego stowarzyszenia, a także mieszkańców naszego miasta. W wymiarze materialnym staramy się dotrzeć i pomóc rodzinom najbardziej potrzebującym. Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizujemy zbiórki pieniężne do puszek przy kościołach, a dochód przeznaczony jest na paczki żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących. Rozdajemy odzież i obuwie podarowaną od firm i zakładów prywatnych.
Koło Akcji Katolickiej przy naszej parafii zawsze jest otwarte na przyjęcie do swego grona nowych członków.

Obecnie opiekunem duchowym Akcji Katolickiej działającej przy naszej parafii jest ks. dr Ryszard Kamiński.