CHRZEST

Chrzest jest fundamentem całego chrześcijańskiego życia. To narodzenie do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana Jezusa jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu świętego polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutkiem chrztu jest odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Boga Ojca, członkiem Jezusa Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół Święty, Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa i staje się uczestnikiem potrójnej misji Pana Jezusa (Kapłana, Proroka i Króla).

Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji tego ?charakteru" chrzest nie może być powtórzony.

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcija ńskie daje dostęp do prawdziwej wolności.

W razie konieczności (zagrożenie życia) każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: "N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

W naszej parafii chrzest udzielany jest w III niedzielę miesiąca

podczas Mszy św. o godz. 10.00

W inne terminy - chrzest udzielany jest po Mszy św.

Chrzest dziecka należy zgłosić dwa tygodnie wcześniej w kancelarii parafialnej.


Do Kancelarii parafialnej, zgłaszając dziecko do chrztu, należy zabrać ze sobą:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC,
  2. Zaświadczenia z parafii ojca chrzestnego i matki chrzestnej, ( jeżeli nie mieszkają w naszej parafii), że mogą być dopuszczeni do tej godności tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami, od młodzieży uczącej się - potwierdzenie od katechety o uczestnictwie w lekcjach religii,
  3. Dane personalne: imię i nazwisko, wiek i adres chrzestnych.

  • Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem w sali parafialnej o godz. 18.30.
  • Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty (potwierdzony na kartkach do spowiedzi).
  • W dniu chrztu należy przybyć na 15 minut przed wyznaczoną godziną chrztu do kościoła i oczekiwać pod chórem.
  • W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię św. intencji dziecka.
  • Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.
  • Fotografowie i kamerzyści mogą spełniać swoją posługę tylko podczas poszczególnych części liturgii chrzcielnej - dyskretnie, by nie rozpraszać uczestników liturgii. Obowiązuje zakaz chodzenia po kościele i robienia zdjęć (nagrywania) podczas liturgii słowa!

 

Warunki jakie powinni spełniać rodzice chrzestni:

- wiek: ukończone 16 lat,

- katolik, który przyjął już sakramenty bierzmowania i Komunii św.,

- żyje zgodnie z wymogami wiary katolickiej: praktykuje osobistą modlitwę, uczestniczy w życiu sakramentalnym Kościoła (spowiedź i uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.),

- nie żyje w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny, konkubinat, "wolny związek" czy tzw. "związek na próbę" itp.),

- jeżeli uczy się w szkole - uczęszcza na lekcje religii,

- nie jest ojcem lub matką tego dziecka.

 

Prosząc o chrzest dla swojego dziecka przyjmujecie na siebie drodzy rodzice i chrzestni 
obowiązek wychowania go w wierze. (Z liturgii chrzcielnej)

 

 

Warto o tym pamiętać

Sakramentu chrztu udzielamy w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00 oraz we Wielkanoc i w Boże Narodzenie. Rodziców dziecka zapraszamy do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed dniem chrztu. Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy ukończyli 16 lat, przyjęli sakrament bierzmowania, są wierzącymi i praktykującym osobami. Rodzice i chrzestni są  zobowiązani do udziału w katechezie przed chrztem w piątek o godz. 18.30 przed niedzielą chrztu św.


Konieczne dokumenty:

- akt urodzenia dziecka z USC

- zaświadczenie, jeśli chrzestni są z innej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami