Obowiązki i zasady przygotowania do sakramentu Bierzmowania 2015/2016

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach comiesięcznych powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun). Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.

3. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

4. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

5. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie.

6. W drugiej części przygotowania kandydaci podzieleni zostaną na małe grupy. Spotkania w małych grupach, pod kierunkiem animatora, odbywać się będą raz w miesiącu po wspólnych spotkaniach. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach w małej grupie powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w taki sam sposób, jak nieobecność na spotkaniach w kościele.

7. Kandydat zobowiązany jest do cotygodniowego uczestnictwa we Mszy świętej (potwierdzonym podpisem rodzica w Indeksie), nabożeństwach różańcowych (min. 10), nabożeństwach Drogi Krzyżowej (min. 3), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

8. Kandydat powinien skorzystać z sakramentu Pokuty przynajmniej: na rozpoczęciu roku szkolnego, podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych oraz bezpośrednio przed sakramentem bierzmowania. Zachęcamy do obchodzenia tzw. Pierwszych Piątków miesiąca.

9. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

Najbliższe terminy spotkań w kościele Świętej Trójcy:

  • 22 listopada
  • 13 grudnia