MAŁŻEŃSTWO

 

Sakrament małżeństwa, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych mężczyzny i kobiety zostało podniesione przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Związek małżeński opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa".

Sakrament przymierza małżeńskiego powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawu Bożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek (tylko cywilny) nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa są zobowiązani zgłosić się do kancelarii parafialne najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności.


Spotkania dla narzeczonych w dekanacie mławskim w 2019 r.

1. Spotkania będą  odbywać  się w sali "Nazaret" w parafii św. Stanisława BM w Mławie, wejście od strony  ul. 3 Maja.  Spotkania będą w cztery  soboty  w niżej podanych miesiącach, w godz. 10.00 - 12.00.

2. Terminy Spotkań będą  następujące:

luty                       -    2, 9, 16, 23

marzec                  -    2, 9,16, 23

kwiecień               -    30.III, 6 IV.13.IV. 27.IV.

maj                       -    4, 11, 17, 25

czerwiec               -    8, 15, 22, 29

lipiec                     -    6, 13, 20, 27

wrzesień               -    7, 14, 21, 28

październik            -    5, 12, 19, 26

3. Podczas spisywania protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują tzw. vademecum dla narzeczonych. W tym vademecum prowadzący zajęcia notują ich obecność a spowiednicy potwierdzają przystąpienie narzeczonych do sakramentu pokuty.

4. W 2019 r. zajęcia prowadzą duszpasterze parafii Szreńsk  /luty, kwiecień, czerwiec i  wrzesień/ i parafii  Wieczfnia Kościelna  /marzec, maj,  lipiec i październik/, pierwszy i ostatni wyżej podany termin, doradcy życia rodzinnego /drugi termin/  oraz pedagog i psycholog / trzeci  termin/.

5. Każda para po wykładzie z doradcą życia rodzinnego umawia się na dwa indywidualne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

6. Jeśli narzeczeni nie mają dyplomu z religii w zakresie szkoły średniej, duszpasterz udostępnia im odpowiednie materiały, np.: "Katechizm dla dorosłych", "Kompendium Kościoła Katolickiego" lub inne. Przeprowadza stosowny egzamin a jego wynik dołącza  do protokołu przedślubnego.

7. Z racji przekazywanych  materiałów i odbywanych "Spotkań" każda para podczas pierwszego Spotkania  przekazuje 100 zł. na materiały, które będą wręczane podczas  każdego ze "Spotkań" oraz na rzecz prowadzących te zajęcia.


8. Spotkania dla narzeczonych należy odbywać w dekanacie mławskim wschodnim. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach w innej miejscowości. Zawsze jednak całość przygotowań do sakramentu małżeństwa należy odbyć w jednym miejscu.


Mlawa, dnia 10.I.2019 r.

 

 

Do kancelarii należy przynieść ze sobą:

1.     Metryki chrztu wydane nie wcześniej niż pół roku przed zgłoszeniem się do kancelarii z adnotacją o bierzmowaniu.

2.     Dowody osobiste.

3.     Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej.

4.     Zaświadczenia o zawartym związku cywilnym w USC (jeżeli miał on miejsce przed ślubem kościelnym).

Dokumenty konkordatowe z USC wydawane trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

- Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej

lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, głoszone są zapowiedzi przedmałżeńskie (w parafiach narzeczonych). Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

- Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(-nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej (gdzie spisano protokół).

- Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty (I-sza spowiedź przedślubna)

- W tygodniu przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej a do kancelarii dostarczyć dane świadków oraz dopełnić wszelkich pozostałych formalności.

- W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki i kartki o odbytej spowiedzi świętej.

- Sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniała  potrzeba przyjęcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w  innym kościele.

- Datę ślubu ustalamy według życzenia narzeczonych.

 

Warto o tym pamiętać

Narzeczonych zapraszamy do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed zaplanowanym terminem ślubu. Termin zawarcia sakramentu małżeństwa należy uzgodnić wcześniej.


Konieczne dokumenty

- świadectwo chrztu, ważne 6 miesięcy od daty wydania

- świadectwo bierzmowania

- świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły średniej

- dowód osobisty

- zaświadczenie o stanie wolnym z USC, jeśli będzie zawierany tzw. ślub  konkordatowy

Narzeczeni  są zobowiązani do udziału w 4 Spotkaniach przed zawarciem sakramentu małżeństwa.