POSŁUGA  ZMARŁYM

 

Bolesny dla rodziny fakt śmierci kogoś z bliskich zgłaszamy możliwie najwcześniej w parafii, aby ustalić formę i godzinę pogrzebu.

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć akt zgonuzaświadczenie o udzielonych zmarłemu sakramentach.

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Obejmuje on:

  • Mszę świętą z ciałem zmarłego w kaplicy .
  • Liturgię pogrzebową na cmentarzu.

Podczas Mszy świętej pogrzebowej jest zawsze okazja do spowiedzi św..

Składka zbierana podczas Mszy pogrzebowej przeznaczona jest na Ofiarę Mszy św. w intencji zmarłego.

Termin pierwszej Mszy św. ogłasza kapłan podczas pogrzebu. Po rozpiskę z datami  kolejnych Mszy św. w intencji zmarłej osoby zgłasza się ktoś z najbliższej rodziny do zakrystii po odprawionej pierwszej Mszy św.

Pogrzebu katolickiego należy odmówić jeżeli przed śmiercią nie przejawili żadnych oznak pokuty:

- notorycznym apostatom (odstępcom od wiary), heretykom i schizmatykom;

- osobom, które zdecydowały się na spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

- innym jawnym grzesznikom, którym nie można udzielić pogrzebu kościelnego bez publicznego zgorszenia wiernych.


Warto o tym pamiętać

Fakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzina powinna ustalić dzień i godzinę pogrzebu z zarządcą cmentarza, na którym ma odbyć się pogrzeb. W kancelarii należy przedstawić dokument o śmierci z USC oraz zaświadczenie o przyjęciu ostatnich sakramentów przez zmarłą osobę. Jeśli pogrzeb mieszkańca naszej parafii ma się odbyć w innej parafii, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w kancelarii.