Kościół św. Wawrzyńca, poświecenie po remoncie
środa, 01 listopada 2017 08:42

Kościół św. Wawrzyńca, poświecenie po remoncie 29.X.2017 r. godz. 16.00

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W liturgiczną rocznicę konsekracji tego kościoła pw. św. Wawrzyńca serdecznie witam pasterza Diecezji Płockiej ks. biskupa Piotra Liberę i bardzo dziękuję za obecność w tym  ważnym wydarzeniu dla naszej parafii. W najstarszym miejscu kultu Bożego w Mławie pozdrawiam wszystkich kapłanów  na czele z ks. wicedziekanem dekanatu mławskiego  i kanclerzem Kurii Płockiej. Bardzo cieszę się z obecności mieszkańców parafii i wszystkich, którzy znajdują się  w tej odnowionej świątyni.

Wymienię teraz główne prace przeprowadzone w latach 2015 - 2017 dla zachowania tego ważnego zabytku architektury późnobarokowej.  Polegały  one na: gruntownej naprawie konstrukcji podtrzymującej sufit, remoncie całej więźby dachowej z wymianą zniszczonych jej części. Na przełożeniu i  uzupełnieniu dachówki ceramicznej, na zamontowaniu nowych  rynien i rur spustowych i  montażu   instalacji odgromowej.

Odkryto do pewnej głębokości całość fundamentów, osuszono je i wykonano izolację pionową oraz   drenaż. Następnie zostały  usunięte zniszczone tynki  na zewnątrz oraz  wewnątrz kościoła. W całości naprawiono elewację zewnętrzną, pomalowano ją  preparatami chroniącymi przed wnikaniem wilgoci.

Wewnątrz kościoła została odnowiona  cała  polichromia. W oknach wstawiono szkło witrażowe typu "baroq". Odnowiono trzy olejne obrazy, całą nastawę ołtarzową, tabernakulum, ławki, konfesjonały, fisharmonię, instalację elektryczną  i wszystkie drzwi.

Ufundowano  nowy ołtarz soborowy, ambonę, pulpit a także  siedzenia dla celebransa i ministrantów. Zamontowano  nowe nagłośnienie. Zakupiono nowe  żyrandole. Parafia nabyła  nowy dzwon o wadze 250 kg. Mamy też ekran do wyświetlania tekstów  pieśni liturgicznych. Kościół został podświetlony łącznie ze schodami do niego prowadzącymi. Na tych schodach  zamontowano poręcze ułatwiające wejście do kościoła i do grobów położonych w jego pobliżu.