Katecheci
  • ks. mgr Wojciech Kruszewski - Zespół Szkół nr 4
  • ks. mgr Tomasz Kolczyński - I LO
  • ks. mgr Rafał Kabelis - Gimnazjum nr 1
  • s. mgr Marietta Jadwiga Kuniszewska - Zespół Szkół nr 4
  • s. mgr Sabina Pruszyńska - I LO
  • p. mgr Beata Wójciak - Gimnazjum nr 1
  • p. mgr Sławomir Jurczyński  -  Gimnazjum nr 1
  • p. mgr Aneta Sietczyńska - Gimnazjum "Wyspianum" i Zespół Placówek Oświatowych nr 1
  • p. mgr Barbara Stęmplińska  - Zespół Placówek Oświatowych nr 1
  • p. Wioletta Walczak Sych - Akademickie Centrum Kształcenia